Informace o knihtisku, o jeho vynlezci jménem Johanes Gutenberg. Přehled knihtiskových strojů, popis knihtisku jako metody tisku.

Johanes Gutenberg

Johanes Gutenberg je možná podle jedné pověsti založené na jméně „Kuttennerg“ původem z Kutné Hory. Johanes Gutenberg studoval na univerzitě v Erfurtu v období 1419 – 1420. Díky sociálním nepokojům z roku 1428 opustim Mohuč a odešel zřejmě do Štrasburku, kde je doložený jeho pobyt mezi roky 1434 – 1444. Gutenberg byl původem zlatník, brusič drahokamů a zrcadel. Pravděpodobně jeho obor hlavně zkušenosti s puncovními razidly, ho přivedli k myšlence odlévání písmen z kovu. K prvním pokusům došlo zřejmě v Mohuči roku 1448, kam se téhož roku vrátil. Jeho nejstarším dochovaným dílem je jednolistový kalendář „Almanach auf das Jahr 1448“. Jeho nejznámější dílo je však jeho první tištěná bible „Gutenbergova Bible“, které se věnoval po roce 1450.

Následuje celkem smutný zlom v jeho životě, díky půjčce na vybavení dílny od bohatého mohučského měšťana Johanna Fusta. Gutenberg ho považoval za spoluvlastníka, a peníze reinvestoval dále do dílny. Dnes se můžeme jen domnívat, že Fust toho využil a zažaloval ho za nesplácení dluhu. Díky tomu Gutenbergovi zabavili tiskárnu a dali jí Fustovi, který ustanovil jeho tovaryše mistrem.

Díky této události se ostatní tři tovaryši rozutekli do celé evropy a zlomili tajemství Gutenbergovi dílny. Knihtisk se rozširoval po celé evropě, ale Gutenberg přesto živořil na hranici bídy, až v roce 1465 se ho ujal Mohučský arcibiskup. Tři roky na to zemřel. Gutenberg zanechal následujícím generacím nástroj, který pomohl vzdělávat a urychlil komunikaci.

Gutenberg