Informace o knihtisku, o jeho vynlezci jménem Johanes Gutenberg. Přehled knihtiskových strojů, popis knihtisku jako metody tisku.

Historie knihtisku

Knihtisk je způsob tisku vytvářející identické kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového používání k tisku knih jsou okolo roku 1448. Knihtisk vynalezl zlatník a řemeslník s kovy Johan Gutenberg. Vynález spočíval ve zdokonalení procesu již používané sazby skládané z tiskařských liter. Po polovině 15. století se knihtisk rychle rozšířil po Evropě a následně do celého světa. Nejdůležitější z celého procesu bylo vynalezení písmolijectví, tedy odlévání tiskařských písmen z kovu. Díky tomu bylo vyrobeno množství forem „samostatných písmen“ které se daly opětovně použít oproti do té doby rozšířeného deskotisku tedy jednolité vyřezané desky.

Hlavní přínos knihtisku bylo postupné rozšíření písemných knih a tiskopisů mezi obyvatelstvo. Do té doby se knihy tiskly deskotiskem či opisovaly a byly tak neskutečně drahé. Další vliv vynálezu knihtisku bylo postupné sjednocení pravidel psaného jazyka. Což v 16 století vyústilo v několik základních knih, jako byly překlady bible, a ty pak byli brány jako základní kameny češtiny či němčiny.

Následně se tisk stal reformním nástrojem a zůstává až do dněska, přesto, že jsou již vynalezené dokonalejší způsoby tisku jako je ofsetový tisk, digitální tisk, knihtisk neustále zůstává jedinečný k dodatečnému číslování dokumentů, tisku vizitek na lepší papír, který digitální tiskárny neumí potisknout. Také je využíván na nízkonákladový tisk.