Informace o knihtisku, o jeho vynlezci jménem Johanes Gutenberg. Přehled knihtiskových strojů, popis knihtisku jako metody tisku.

Historie knihtisku

Knihtisk je způsob tisku vytvářející identické kopie tiskem z výšky. Počátky jeho masového používání k tisku knih jsou okolo roku 1448. Knihtisk vynalezl zlatník a řemeslník s kovy Johan Gutenberg. Vynález spočíval ve zdokonalení procesu již používané sazby skládané z tiskařských liter. Po polovině 15. století se knihtisk rychle rozšířil po Evropě a následně do celého světa. Nejdůležitější z celého procesu bylo vynalezení písmolijectví, tedy odlévání tiskařských písmen z kovu. Díky tomu bylo vyrobeno množství forem „samostatných písmen“ které se daly opětovně použít oproti do té doby rozšířeného deskotisku tedy jednolité vyřezané desky.

aaaZahrada - ratan nábytek

Vyberte si zahradní nábytek a ratanový nábytek podle svého gusta

Johanes Gutenberg

Johanes Gutenberg je možná podle jedné pověsti založené na jméně „Kuttennerg“ původem z Kutné Hory. Johanes Gutenberg studoval na univerzitě v Erfurtu v období 1419 – 1420. Díky sociálním nepokojům z roku 1428 opustim Mohuč a odešel zřejmě do Štrasburku, kde je doložený jeho pobyt mezi roky 1434 – 1444. Gutenberg byl původem zlatník, brusič drahokamů a zrcadel. Pravděpodobně jeho obor hlavně zkušenosti s puncovními razidly, ho přivedli k myšlence odlévání písmen z kovu. K prvním pokusům došlo zřejmě v Mohuči roku 1448, kam se téhož roku vrátil. Jeho nejstarším dochovaným dílem je jednolistový kalendář „Almanach auf das Jahr 1448“. Jeho nejznámější dílo je však jeho první tištěná bible „Gutenbergova Bible“, které se věnoval po roce 1450.

Formáty papírů a obálek

Formátů papírů a obálek je mnoho typů a asi nejznámější formát je rozměr papírů označován řadou „A“, kde snad každý má doma klasický rozměr A4, který již téměř zdomácněl. V sekci formát papírů a obálek jsou popsané i jednotlivé rozměry obálek, včetně toho, jaký papír „formát“ do ní pasuje a jak přeložený.

Číslování

Samopropisovací dokumenty či formuláře využívají často například pojišťovny, kde se jedná o formulář o autonehodě s třemi kopiemi, kde se píše na první vrstvu a ta propisuje tedy kopíruje do vrstev pod ní.

Soudní znalec - polygrafie a zkoumání dokumentů

Soudní znalec Ing. David Herman provádí zkoumání bankovek a cenin, technické zkoumání dokladů a písemností, polygrafie a zkoumání materiálů a postupů včetně posuzování kvality tisku. Výčet základních objektů zkoumání: